Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cieľová skupina:

 • študenti architektúry
 • absolventi bakalárskeho stupňa
 • študenti magisterského stupňa
 • architekti s 1-2 ročnou praxou

Počet vybratých uchádzačov : 2
Miesto : Tbilisi ( Gruzínsko)
Termín : 31.júl – 13.august 2006
Téma : Ochrana kultúrneho dedičstva od prírodných pohrôm.
Pracovný jazyk - angličtina. Ďalšie informácie: viď prílohy.

Spôsob finančného zabezpečenia :

 • usporiadateľ: ubytovanie, stravovanie, cesty v rámci Workshopu
 • študent-absolvent:  cestovné : Slovensko-Turecko (letisko), poistenie
 • vybraní uchádzači:  môžu požiadať FVU - SAS o príspevok na cestovné náklady

Terminy:

 • Termín prihlásenia : 28.jún 2006 (2400 hod) na sas@euroweb.sk spolu s krátkym CV v angličtine max 1 strana A4 a kópiou pasu – hlavnej strany s menom, foto a číslom pasu a kontaktnými údajmi – Tel, Fax, Email, Mobil.
 • Výber : 29.jún 2006
 • Oznámenie o vybratí a nominovaní do výberu v Gruzínsku : 30.jún 2006
 • Potvrdenie / zamietnutie výberu z Gruzínska : 8.júla 2006

Prílohy: Appendix I.II.III.