Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si Vás pozvať na učiteľskú konferenciu Fakulty architektúry STU v Bratislave,

ktorá sa uskutoční dňa 26.3.2013 v aule Emila Belluša na 1. poschodí FA STU, pri príležitosti Dňa učiteľov.                


Téma: Prezentácia najvýznamnejších úspechov ústavov/ kabinetov za uplynulých 5 rokov

Program konferencie:                                                  

08:30 – 09:00    prezentácia účastníkov

09:00 – 09:10    úvod /dekanka doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD./

09:10 – 09:20    Zmysel hodnotenia najvýznamnejších výkonov /doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková/

09:20 – 09:40    doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.     

10:00 – 10:20    Ing. arch. Štefan Polakovič  

10:20 – 10:40    prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.          

10:40 – 11:00    prestávka /káva/

11.20 – 11:40    prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.    

12:00 – 12:20    doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.  

12:20 – 12:40    prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.    

13:00 – 14:00    prestávka /obed/

14:00 – 14:20    prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.   

14:20 – 14:40    Ing. Tamara Reháčková, PhD.                                                                                                     

14:40 – 15:00    prof. akad. soch. Peter Paliatka   

15:00 – 15:20    prestávka /káva/

15:20 – 15:40    Ing. arch. Viera Joklová, PhD

15:40 – 16:00    PhDr. Jana Záhorcová                                                                                                               

16:00 – 16:20    doc. akad. soch. Milan Lukáč    

17:00 -               raut

Organizačné zabezpečenie:    

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.                           0903/762040  robert_spacek@stuba.sk

Ing. Anna Karácsonyová                                             0918/665044  karacsonyova@fa.stuba.sk

Mgr. Soňa Wagnerová                                                0918/665002  sona.wagnerova@stuba.sk