Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Téma: Osobné reflexie výučby architektúry 

Ciele: Pripomenutie si desaťročí výučby architektúry v Československu a na Slovensku 

Termín: 14. apríla 2016 (vo štvrtok)
Miesto: Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave
Účastníci: akademická obec FA STU v Bratislave + hostia


Program

08:30 – 08:45    prezentácia účastníkov
08:50 – 09:00    otvorenie konferencie doc. Ing. arch. Ľubicou Vitkovou, PhD.,  dekankou FA STU v Bratislave

blok I. /prezentácie á 15 min./

 • 09:00 – 09:20 doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
  Fakulta architektúry STU (SVŠT) v medzinárodnom kontexte 
 • 09:20 – 09:40 prof.  Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  Osobné poohliadnutie pri jubileu architektonického odboru 
 • 09:40 – 10:00 prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
  Ako sme vymenili zemiakové brigády architektov za užšie prepojenie s praxou 
 • 10:00 – 10:20 prof.  Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.: 
  Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach a architektonické vzdelávanie na Slovensku 

10:20 – 10:50 / prestávka 

blok II. /prezentácie á 15 min./

 • 10:50  –  11:10 - prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
  Architektúra na bratislavskej a pražskej technike: porovnanie a poučenie
 • 11:10 – 11:30 Ing. arch. Juraj Dulenčin, PhD.
  Detail v architektuře – mezi uměním a řemeslem
 • 11:30– 11:50 Ing. arch. Petr Dýr, PhD. 
  Odborná praxe
 • 11:50 – 12:20 Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA
  Vstup absolventov architektonického štúdia do praxe v minulosti a dnes

12:20 – 14:00 / prestávka

blok III. /prezentácie á 15 min./

 • 14:00  – 14:20 prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, CSc.
  Fragmenty zo štúdia na FAPS 
 • 14:20 – 14:40 prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
  Vojtech Vilhan  a slovenský interiér 20. storočia 
 • 14:40 – 15:00 doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
  Pohľad do zrkadla
 • 15:00 – 15:20 doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
  Nenápadný profesor s víziou (venované osobnej spomienke na prof. J. Bónu) 

15:20 – 16:00 / diskusia 

16:00– 17:00 / recepcia