Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Učiteľská konferencia KONFUC 2016 spoločne s jubileom výučby architektúry na Slovensku a založenia Fakulty architektúry na Slovensku 70/40 má za úlohu sa venovať návratom.

Osobné reflexie, pripomenutie časov nášho štúdia architektúry, spomienky a kus histórie. Pokiaľ si prestaneme spomínať, kus histórie sa stratí.

Osobnosti našich pedagógov ostanú len v archívnych dokumentoch, keď im nevdýchneme kus života naším krátkym návratom do študentskej minulosti.

 

Téma: Osobné reflexie výučby architektúry 

Ciele: Pripomenutie si desaťročia výučby architektúry v Československu a na Slovensku 

Termín: 14. apríla 2016 (štvrtok)

Miesto: Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave

Účastníci: akademická obec FA STU v Bratislave + hostia z pozvaných fakúlt architektúry a kolegovia z praxe (SKA)

 

Na konferencii nebudú prednesené vyzvané príspevky. 

Učitelia z FA STU, ďalších škôl architektúry a kolegovia z praxe môžu do konca januára 2016 poslať  abstrakt príspevku v rozsahu 900 – 1.800 znakov.

Všetky doručené abstrakty budú zverejnené na webovej stránke FA STU v Bratislave.

Abstrakty budú posúdené prípravným výborom a tie, ktoré príspevky, ktorých abstrakty budú prijaté na prezentáciu na konferencii majú možnosť byť publikované v tematickom vydaní periodika ILFA 8 2015-16. 

Abstrakty je potrebné odoslať Ing. arch. Irene Dorotjakovej na e-mail dorotjakova@fa.stuba.sk 

Program bude konkretizovaný po uzavretí zoznamu prijatých príspevkov.