Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle oznámenia na zasadnutí Kolégia dekanky zo dňa 19.11.2013 /Úloha č.4/9/2013-KD/ a v periodiku ILFA 3/2013 a 5/2014, konkretizujeme uskutočnenie učiteľskej konferencie 2014.
Prípravný výbor: R. Špaček, P. Vodrážka, B. Kováč, J. Keppl, S. Wagnerová


Téma: Metodika ateliérovej tvorby
Ciele: zverejnené v príspevku „Učiť ateliéry. Téma aktuálna.“ /ILFA 3/2013/
Termín: Deň učiteľov 28.03.2014 /piatok/
Miesto: Aula Emila Belluša FA STU v Bratislave
Účastníci: akademická obec FA STU v Bratislave + hostia
Účasť pre učiteľov samozrejmá, pre študentov a hostí vítaná


vyžiadané príspevky určené na prezentáciu a publikovanie:

  • 1.prezentácie v trvaní 30 min. pripravia garanti študijných programov
  • 2.prezentácie v trvaní 12-15 min. pripravia garanti predmetov vyznačení v priloženej tabuľke

vyžiadané príspevky určené na zverejnenie v elektronickej forme:

  • 3.ostatní kolegovia pôsobiaci v predmetoch ateliérová tvorba napíšu svoje osobné „metodické krédo“ výučby ateliérovej tvorby v rozsahu 900 znakov, pošlú ho elektronicky na adresu:

robert_spacek@stuba.sk v pdf. formáte s názvom: priezvisko_kredo  do 31.03.2013 /pondelok/ 16:00 hod.


  • 4.každý, koho téma zaujíma, môže poslať návrh príspevku, ktorý po posúdení prípravným výborom môže byť zaradený na prezentáciu. Uzávierka pre návrhy je 28.02.2014., 12:00 hod.

Návrhy príspevkov posielajte na adresu: robert_spacek@stuba.sk

Prezentované príspevky budú publikované v časopise ILFA. Príspevky podľa bodu 3. a ostatné podľa bodu 4., ktoré nebudú zaradené do prezentácií, budú zverejnené na webovej stránke FA STU.

Všetky príspevky určené na prezentáciu budú v textovej forme do 31.03.2013 /pondelok/16:00 hod.,vo Worde bez akéhokoľvek grafického spracovania – zalomenia, so separátne dodanými prílohami v jpg-formáte, zaslané Ing. arch. Irene Dorotjakovej na e-mailovú adresu: dorotjakova@fa.stuba.sk.

Kolegovia 1. pošlú textovú verziu príspevkov v rozsahu max. 10 normostrán (1 NS je 1800 znakov).
Kolegovia 2. pošlú textovú verziu príspevkov v rozsahu max. 4 normostrany.
Autori prijatých príspevkov podľa 4. pošlú textovú verziu príspevku v rozsahu max. 4 normostrany.

Upresnený program konferencie bude zverejnený v prvom marcovom týždni po posúdení príspevkov v zmysle bodu 4.

podklady v PDF

prehľad ateliérovej tvorby - zoznam garantov