Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Jedenásťčlenná medzinárodná odborná porota vyhodnotila 59 súťažných návrhov z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 slovenských tímov sa o ceny uchádzali aj tímy z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Portugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Francúzska, Holandska, ale aj Indonézie a Číny a USA.

Súťažný návrh „Trenčín-voda-život“ slovenského tímu autorov: Katarína Boháčová (FA STU), Martin Berežný a Daniel Šubín, na ktorom spolupracovali aj študenti Fakulty architektúry STU v Bratislave: Michal Ráchela, Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová, sa umiestnil na 2. mieste.       

Cieľom medzinárodnej verejnej anonymnej ideovej súťaže Trenčín - mesto na rieke, vyhlásenej Mestom Trenčín v januári roku 2014, bolo nájsť svieže a inovatívne urbanistické riešenia, ktoré by prekonali dopravné bariéry, prepojili historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchli mestu novú podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového Územného plánu centrálnej mestskej zóny, ktorý mesto vypracuje na základe výsledkov súťaže.
Absolútnym víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína).  

Zadanie súťaže prihliadalo na takmer trojročný proces komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou, ktorý v Trenčíne prebiehal v dlhodobom participatívnom projekte nazvanom Trenčín si Ty. V rámci neho zástupcovia mesta absolvovali množstvo otvorených diskusií s odbornou verejnosťou, multidisciplinárne cielených odborných seminárov a konzultácií, ako aj diskusií s laickou verejnosťou a prieskum verejnej mienky.
Výstupy z prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorí riešili tému Trenčín – mesto na rieke v rámci svojich ročníkových zadaní, sú spracované do katalógu v slovenskom jazyku.

Tlačová správa Mesta Trenčín

Článok na ArchDaily