Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Online katalóg

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
v spolupráci s Ústavom dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (FA STU) organizuje v dňoch 14. 1. — 28. 3. 2013
výstavu pod názvom TRANSTECHDESIGN. Výstava sa koná v rámci
implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná
odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9.00 do
16.00 hod. /pondelok, streda a piatok/ a v čase od 9.00 do 18.00 hod.
/utorok a štvrtok/ v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v
Bratislave.
Cieľom výstavy je predstaviť projekty študentov Ústavu dizajnu FA STU, ktoré
prešli od myšlienky až po prax. Jednotlivé vystavované projekty vychádzajú
z rôznych typov spolupráce. Niektoré prezentujú priamu spoluprácu viacerých
fakúlt STU (najmä so Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky
a informatiky) spolu so súkromným sektorom. Príkladom takejto spolupráce je
návrh malého mestského elektromobilu v spolupráci so Strojníckou fakultou
a Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s.. Spoluprácu so súkromný sektorom
predstaví aj projekt realizovaný s firmou OMS, spol. s.r.o., ktorého cieľom bola
výroba rôznych typov svietidiel. Ostatné vystavované projekty ponúknu pohľad
na zaujímavé, ale pritom vysoko funkčné dizajny, ktoré získali rôzne ocenenia.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční dňa
14. 1. 2013 o 18.00 hod.
v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A
v Bratislave.

V rámci národného projektu NITT SK ide o jednu zo série výstav, ktorých
zámerom je priblížiť problematiku transferu technológií a duševného
vlastníctva. Cieľom výstav je sprostredkovať informácie o téme aj
v nasledujúcom období trvania projektu (do roku 2014).


Viac informácií nájdete na:
www.nptt.sk
nitt.sk