Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Podujatie TECH INNO DAY sa bude konať 7.4.2016  od 13:00 - 18:00 hod. na Fakulte informatiky a informačných technológií STU€“, Ilkovičova ul. v Mlynskej doline. 
Stretnutie je určené na prezentáciu výsledkov produktov, služieb inovatívnych firiem a študentských tímov z STU  predstavujúce technické inovácie.
Vystavujúcich tímov býva spolu okolo 15 - 20. Účasť na podujatí je bezplatná, umožňuje zviditeľniť svoju firmu/študentský tím a nájsť potenciálnych partnerov.
Predpokladaný počet účastníkov podujatia je 150. 


Vystavujúce tímy na podujatí majú možnosť: 

  1. mať svoj vlastný stánok, kde budú k dispozícii na konzultácie v prípade oslovenia zo strany účastníkov počas celého podujatia. 
  2. prezentovať svoju firmu v krátkej ppt prezentácii (rozsah cca na 5 min.). Obsahom prezentácie je predstavenie firmy/tímu, oblasti podnikania, produktov/služieb/projektu, ponuky (čo ponúka, napr. aké verzie produktu, aké pracovné miesta, financovanie v akej fáze a pod.) a dopytu (čo firma/tím hľadá, napr. zákazníkov, zamestnancov, investorov, partnerov)
  3. využiť priestor na networking za účelom nájdenia partnerov, dodávateľov, zákazníkov, pracovníkov a pod. čo aktuálne potrebujete. 
     

Informácie o predchádzajúcom ročníku, ako aj zoznam vystavujúcich tímov, ich prezentácie a video zostrihy, ako aj fotogalériu z podujatia nájdete na našej stránke: 

http://www.inqb.sk/podujatia/tech-inno-day/.

Prosím Vás o potvrdenie účasti ako vystavovateľa na podujatí TECH INNO DAY do 17.3. 2016


Tešíme sa na vašu účasť