Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vidíš svoju budúcnosť vo vedealebo umení? Máš už za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach? Máš od 12 do 25 rokov? Tak neváhaj! Vyplň do 22. októbra 2016 online prihlášku, staň sa Talentom Novej Európy a získaj grant od Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

Ak sa v uvedenom popise nespoznávaš ty sám/sama, skús na program upozorniť niekoho nadaného z oblasti vedy vo svojej rodine, škole či okolí. Možno sa vďaka tebe stane Talentom Novej Európy.

Cieľom programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti SLOVNAFT s názvom „Talenty Novej Európy“ je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom v umení, vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent.

Školy, umelecké školy, centrá voľného času prevádzkujúce záujmové krúžky často nemajú dostatok prostriedkov, možností a adekvátne vybavenie na to, aby umožnili nadaným deťom a mladým ľuďom naplno rozvinúť svoj talent. Často ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa si nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine jediným dieťaťom. Preto CEF a SLOVNAFT už 10. rok prichádzajú s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.
 

V rámci aktuálneho ročníka sa o grant môžu uchádzať:

  • študenti VŠ do 25 rokov a úspešní finalisti a finalistky predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu.
  • Uchádzači a uchádzačky musia preukázať svoje nadanie výsledkami z domácej či medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.
  • O grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent z oblasti vedy). Dieťa môže do projektu prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám/sama.


Kde nájdem prihlášku?

  • prihlásiť sa je možné len na internete cez online formulár, ktorý nájdeš na www.tne.sk.
  • prihlášku je potrebné online vyplniť a odoslať do 22. októbra 2016.


Čo má prihláška obsahovať?

  • vyplnené povinné polia online formuláru
  • nahrané povinné prílohy do online formulára


    viac informácií nájdeš na www.tne.sk 
page1image22544 page1image22704 page1image22864 page1image23024 page1image23184