Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VELUX Česká republika, s.r.o. a VELUX SLOVENSKO s.r.o. vyhlasujú 2. ročník študentskej súťaže Active House Award 2012/2013 (viď stránku Študentské súťaže)

Předmětem soutěže je zpracování objektu v aktiv ním standardu, kdy aktivní standard je definován: kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k život nímu prostředí a energetickou efektivitou (celková spotřeba energie je pokryta z  obnovitelných zdrojů).

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: Novostavby a Rekonstrukce. Do soutěže mohou být přihlášeny projekty aktivních domů pro bydlení, administrativu a drobnou občanskou vybavenost, kde  denní světlo přichází do budovy také střechou.