Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Geografický ústav SAV vypisuje pre vysokoškolských študentov súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života. Podrobnejšia informácia je tu a priebežne na www.geography.sav.sk, www.stuz.sk a www.rec.sk