Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Fakulty architektúry STU v Bratislave

v spolupráci s

Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky

Mestským ústavom ochrany pamiatok

Hlavným architektom mesta Bratislava

Alanciou Stará tržnica

 

vyhlasujú

urbanisticko-architektonickú  súťaž

o návrh revitalizácie časti námestia SNP pred Starou tržnicou Bratislave a prezentácie archeologických nálezov kaplnky sv. Jakuba a kostola sv. Vavrinca.

Súťažné podklady na stiahnutie na stránke ÚDTAOP