Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodný programový výbor sedemnásteho ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2011, ktorá sa bude konať 14. – 16. júna 2011 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke, vyhlásil 12. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 7. júna 2011. Prihlásené a na adresu organizačného výboru zaslané diplomové práce – stačí elektronicky - (do 7. 6.) hodnotí komisia Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave. Hodnotí sa najmä aktuálnosť témy v nadväznosti na ochranu životného prostredia, obsahová stránka a formálna úroveň práce. Slávnostné udeľovanie Cien TOP 2011 sa uskutoční dňa 15. júna 2011 o 20.30 hod. v Častej – Papierničke. Cenu TOP 2011 v kategórii „študentská práca“ odovzdá víťazovi riaditeľka SAŽP - COHEM (zabezpečíme ubytovanie pre víťaza).

S pozdravom
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
predseda organizačného výboru

Ďalšie informácie: http://top.sjf.stuba.sk/cena.htm