Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentský workshop hľadania a analyzovania nového kultúrneho využitia pôvodnej elektrárne - ciachovne v Žiline
http://www.pgu.sk/prihlasenie.htm

Zaujímajú Ta opustené priemyselné budovy? Máš nápady, ktoré stoja za povšimnutie? Potom je tu Tvoj čas! Pozývame ťa na študentský workshop, ktorý sa bude konať 28. 11. – 4. 12. 2014 v Žiline. Architektonický workshop je určený  študentom a čerstvým absolventom Slovenských vysokých škôl so zameraním na architektúru a dizajn. Úlohou účastníkov bude, pod vedením odborníkov na industriálnu architektúru a architektúru 20. storočia, vyhodnocovať možnosti využitia objektu industriálnej pamiatky, Ciachovne, na kultúrne centrum.


ZADANIE
Témou workshopu je hľadanie, rozvíjanie a konkretizovanie idei funkčnej náplne objektu Ciachovne s náväznosťou na požadované vízie Považskej galérie umenia v Žiline (PGU) ako aj v súvislosti s lokálnym a regionálnym kontextom Ciachovne. Na základe analýz účastníci otestujú a vypracujú ideový návrh riešenia daného využitia budovy a jej rekonštrukcie s prihliadnutím na pamiatkové hodnoty objektu, sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť riešenia. Dôraz sa bude klásť na efektívne celoročné využívanie objektu, hľadanie vhodného adresáta, prehodnotenie potrieb a požiadaviek okolia i valorizáciu zachovaných kultúrnych hodnôt.

TERMÍN: 28. 11. – 4. 12. 2014
MIESTO: Žilina, Považská galéria umenia
CENA 15 eur (ubytovanie a obedy hradené organizátormi)

LEKTORI: Katarína Šimoncicová a Michal Ganobjak,  FA STU
ŠPECIÁLNI HOSTIA: Irakli Eristavi, Martin Jančok
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Peter Szalay, ÚSTARCH SAV
KOORDINÁTORKA: Eliška Mazalanová, PGU ZA

 
Prihlásiť sa na workshop môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára a zaslaním ukážky dvoch Vašich prác vo formáte *.pdf na  workshop.pre.ciachovnu@gmail.com
do 20. 11. 2014. Odkaz na prihlasovací formulár: http://www.pgu.sk/prihlasenie.htm, Viac info na www.pgu.sk

banner v PDF

info v PDF

udalosť na facebook-u