Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V polovici septembra boli vypísané dve medzinárodné študentské súťaže:

ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2013 a

18. ročník študentskej súťaže XELLA - akademický rok 2012/2013

- podrobnosti nájdete na ich stránkach. Témy týchto súťaží možno po dohode s pedagógom spracovať v rámci ateliérových zadaní...