Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 14.7.2015 bola na Mestskom úrade v Poprade v rámci spolupráce mesta a fakulty otvorená výstava študentských prác, riešených v ateliéroch na Ústave urbanizmu a územného plánovania. Jedná sa o tzv. malý urbanistický ateliér v 3.ročníku bakalárskeho štúdia, kde študenti riešili možnosti rozvojového obytného územia Poprad-juh. Ďalšie práce boli vytvorené v 5.ročníku s problematikou centrálnej mestskej zóny. Vystavené sú tiež bakalárske práce s problematikou rekonštrukcie Námestia sv. Egídia v Poprade.Vedúcimi vystavených prác sú prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD., Ing. arch. Ján Komrska a Ing. arch. Peter Horák. Na otvorení výstavy prítomných pozdravil primátor mesta Ing. Jozef Švagerko, viceprimátor ing. Pavol Gašper a architekt Martin Baloga, za Fakultu architektúry STU v Bratislave práce predstavil a prítomných v mene dekanky pozdravil prof. Kováč.  

Medzi prítomnými hosťami boli vedúci prác, niektorí študenti, miestni architekti, občania mesta a pracovníci Mestského úradu. Prítomný bol aj primátor Kežmarku PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, ktorý pejavil záujem o podobnú spoluprácu. Primátor mesta Poprad, prof. Kováč a prítomní autori - študenti zodpovedali na otázky účastníkov vernisáže a poskytli tiež rozhovory médiám.Výstava potrvá do konca augusta roku 2015.