Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Západoslovenská distribučná, a.s. v spolupráci s FA STU a design factory, o.z. vyhlasuje študentskú súťaž „Redizajn trafostaníc ZSDIS“.

Zadaním súťaže je vypracovanie návrhu nového dizajnu typizovaných kioskových a murovaných trafostaníc. Účelom tejto súťaže je výber najvhodnejšej ideovej koncepcie redizajnu trafostaníc v súlade s daným urbanistickým prostredím. Víťazný návrh bude následne rozpracovaný v dizajnmanuále TS ZSDIS.

Prihlásiť sa do súťaže je mné prostredníctvom PRIHLÁŠKY do 20.10.2018 a posledný deň odovzdania súťažných návrhov je stanovený na 21. 1. 2019 do 16.00 na recepcii v design factory.

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota dňa 31.1.2019. Výsledky budú vyhlásené na vernisáži výstavy odovzdaných súťažných návrhov dňa 7.2.2019 o 18.00 v design factory a následne zverejnené na web stránkach vyhlasovateľa a organizátorov.

Zadanie a súťažné podklady budú účastníkom súťaže zaslané mailom na základe vyplnenej prihlášky alebo prostredníctvom príslušných vysokoškolských pedagógov. Vyplnené prihlášky žiadame zaslaťmailom na info@designfactory.sk.

Všetkým účastníkom súťaže, ktorých návrhy budú hodnotené bude vyplatená režijná odmena vo výške 200,- Eur.