Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Česká spoločnosť Enviros vypisuje študentskú súťaž na architektonické a stavebné riešenie nízkoenergetických domov. Podrobnosti nájdete na www.enviros.cz - termín odovzdania návrhov je 10.2.2006.Pripájame základné informácie oboch kategórií:

Předmět řešení – stavební

Nízkoenergetické a pasivní budovy pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu. (Jedná se o výstavbu či renovaci stávajících budov s dosažením nízkoenergetických či pasivních standardů).

Požadavky na nízkoenergetické domy:
Vytápění: do 50 kWh/m2
Celková potřeba primární energie: do 120 kWh/m2

Požadavky pro pasivní domy:
Vytápění: do 20 kWh/m2
Celková potřeba primární energie: do 90 kWh/m2

Cílem soutěže je rozšíření znalostí koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.


Cíl – stavební řešení

Rozšíření znalostí při návrhu koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.


Hodnotící kriteria – stavební řešení

Dosažení vypsaných energetických požadavků na celkovou primární potřebu energie.

Při hodnocení budou upřednostněny projekty:

 • s komplexním přístupem dopadu stavby na životní prostředí – životní cyklus;
 • s využitím obnovitelných zdrojů energie na vytápění či přípravu teplé vody;
 • zařazené do kategorie nízkoenergetických a nízkonákladových budov.

Předmět řešení – architektonický design

Architektonický návrh koncepce nízkoenergetického či pasivního objektu pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu.

Požadavky na koncepci nízkoenergetické (pasivní) výstavby:

 • Využití stavebních materiálů zajišťující životní cyklus budovy a minimalizující dopad stavby na životní prostředí;
 • Komplexní architektonický návrh zahrnující možnost využití obnovitelných zdrojů energie v budově (vytvoření technického zázemí);
 • Maximální využití přírodních zdrojů, snižujících energetickou náročnost budovy (např. denní osvětlení, zemní výměník atd.);
 • Volba lokality a odůvodnění volby koncepce architektonického návrhu.

Cíl – architektonický design

Rozšíření znalostí při návrhu koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.

Vytvoření vzorového katalogu architektonických návrhů nízkoenergetické výstavby umístěného na webových stranách ČVUT, zabývajících se udržitelnou výstavbou.


Hodnotící kriteria – architektonický design

 • Snadná návaznost studentů studia stavebního inženýrství na detailní zpracování architektonického návrhu;
 • Komplexní posouzení navržené stavby na životní prostředí – zohlednění životního cyklu;
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (na vytápění, přípravu teplé vody či výrobu energie) v objektu;
 • Volba lokality a využitých obnovitelných zdrojů energie;
 • Možnost zařazení do kategorie nízkoenergetických a nízkonákladových budov.