Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vo štvrtok 13. februára 2020 sa konalo na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave už tradičné stretnutie seniorov fakulty. Bývalí pracovníci našej fakulty, ktorí z jej radov odišli na zaslúžený dôchodok, sa po roku opäť stretli na podujatí, spoločne organizovanom odborovým združením zamestnancov (OZZ) a vedením FA STU. Vyše päťdesiatka seniorov zaplnila rekonštruované priestory modernej učebne na prízemí budovy fakulty aby si nielen pospomínala na časy, ktoré na našej Alma mater strávili v produktívnom veku už pred nejakým časom, ale aby si z úst dekana prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD. vypočula informácie o súčasnom živote fakulty. Pán dekan ich zároveň pozval na podujatia, ktoré sa na FA organizujú aj za účasti širšej odbornej verejnosti. Je to predovšetkým otvorenie akademického roku spojené so slávnostným odovzdávaním cien dekana, predvianočné stretnutie všetkých súčasných a bývalých pracovníkov fakulty korunované vyhlásením víťazov o Cenu dekana vo varení kapustnice, či semestrálne prieskumy ateliérových prác a Noci architektúry.

Pri úvodnom slove podujatia predseda výboru OZZ Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. ohlásil aj jedno malé prekvapenie. Dekan FA mal výnimočnú príležitosť odovzdať plaketu Emila Belluša zaslúžilému pracovníkovi a významnému architektovi prof. Ing. arch. Lumírovi Lýsekovi, CSc. takmer po dvadsiatich rokoch od jej udelenia! Profesor Lýsek si v čase udelenia plakety ju nemohol osobne prevziať. Vo svojom poďakovaní ocenil, že vedenie FA nezabúda na svojich bývalých pracovníkov, ale aj evidentné úspechy fakulty v poslednom období vrátane starostlivosti o architektonický skvost – budovu od Emila Belluša.

Neformálnu a priateľskú atmosféru stretnutia podporilo aj príjemne vytvorené prostredie a bohaté občerstvenie. Rovnako pozitívne hodnotili účastníci aj prítomnosť niektorých vedúcich a ďalších pracovníkov jednotlivých ústavov, s ktorými mohli diskutovať o súčasnom živote a smerovaní pracovísk i fakulty. Veríme, že aj v budúcnosti sa nájdu ochotní organizátori a realizátori takéhoto podujatia, ako boli vo štvrtok najmä členky OZZ FA a jeho výboru doc. Hrašková, doc. Sopirová, Ing. Gécová, Ing. arch. Putrová a ďalšie. Ďakujeme im, aj spolupracovníkom z dekanátu fakulty, a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Text : P. Nahálka
foto: N. Hrašková