Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Sieť škôl architektúry Réseau des écoles d'architecture - REA je organizácia, ktorá združuje frankofónne školy z Francúzska, Strednej a Východnej Európy. V rámci svojich aktivít vypisuje každoročne študentskú súťaž, organizuje konferenciu a workshop. V tomto roku jubilejné 20. stretnutie má česť organizovať naša FA STU ako člen združenia od 2.-8. mája 2016 v Bratislave a Modre.

  • Téma medzinárodnej konferencie: Rurálne mestá v 21 storočí

Malé mestá dnes zápasia s mnohými problémami - ako si udržať vitalitu, byť sebestačnými, ako žiť a hľadať víziu rozvoja a zvýrazniť vlastnú identitu. Tematické okruhy konferencie umožnia prehĺbiť stanovený problém a predpokladá sa porovnávanie internacionálnych názorov.

  • Téma medzinárodnej súťaže: Vízie revitalizácie rurálnych miest

Vymierajúce sídla sú problémom Európy. Trvalá udržateľnosť je téma, ktorá znie v kruhoch architektov viac ako desaťročia. Tieto fakty nás upriamili na tému súťaže v rámci REA 20. Téma súťaže: „Vízie revitalizácie rurálnych miest“ a konkrétna lokalita mestečka Modra pri Bratislave, nadväzuje na tému udržateľného rozvoja menších sídiel. Predmetom riešenia bude časť intravilánu mestečka Modra, Lipová aleja.

  • Téma medzinárodného workshopu: Variabilná architektonická mikroštruktúra pre mesto Modra

Na základe výtvarného plenéru v Modre, tím študentov navrhne variabilnú architektonickú štruktúru s účelom „vypointovať“ miesto a mesto. Zámerom bude vytvoriť univerzálny systém, ktorý možno aditívne skladať do kompozície pre rôzne funkcie (napr. pútač na akcie, sedenie, stojan na bicykle....)

Pozrite si vedecký výbor konferencie, jej program a plagát (pdf vo francúzštine)...

Viac informácií je na webe konferencie...