Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Informujeme Vás o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí na štipendijné pobyty do Mexika, ktorá je otvorená do 31. augusta 2012. Štipendium je poskytované Mexickou vládou na pobyty od akademického roku 2013/2014. Informácie o druhoch ponúkaných štipendijných pobytov  ako aj podmienky pre uchádzačov nájdete na našej stránke http://www.saia.sk/sk/aktuality/mexiko-moznost-podavania-prihlasok-na-stipendia-v-akad.-roku-2013/2014-otvorena.