Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov. V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1-3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne. Pre ostatné platí základný harmonogram tejto výzvy:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2013
  • Výber štipendistov: koniec novembra/december

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Mgr. Daniela Kirdová, koordinátorka štipendijných programov  +421-2-5930 4702