Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie - DBU (www.dbu.de) vypísala štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.

Štipendijný program podporuje 6 – 12 mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách: na vysokých školách, v podnikoch, výskumných ústavoch, nevládnych organizáciách, úradoch a pod.
Miesto štipendijného pobytu si môžu zvoliť sami žiadatelia alebo to zaistí DBU podľa zvolenej odbornej oblasti/odborného zámeru žiadateľa.
Zoznam ponúk štipendijných miest je tiež na http://www.dbu.de/618.html(Stipendien/MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU/Praktikumsplätze).

Prihlášky je možné podávať od 1.5.2015 do 1.8.2015. Nástup na stáž bude od 1.2.2016.
Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 30.7.2015.

Viac info TU.

Dňa 10.3.2015 o 14,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK (Mlynská dolina v Bratislave, miestnosť CP+), krátky seminár o týchto štipendiách. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.