Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » a to buď na Ecole Centrale de Nantes alebo na Lotrinskej Univerzite.

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:
- mať slovenské občianstvo;
- byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore
stavebné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore;
- mať dobrú úroveň francúzskeho a anglického jazyka (minimálne B2).

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:
- štruktúrovaný životopis vo francúzskom jazyku ;
- motivačný list vo fr. jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti COLAS Slovakia.
- žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 12. júna 2015.

Výhody vyplývajúce zo štipendia:
- úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj  zdravotného poistenia;
- povinná prax v spoločnosti COLAS Slovakia (podmienka sine qua non pre udelenie štipendia) ;
- štatút štipendistu francúzskej vlády a z neho vyplývajúce výhody (zabezpečenie ubytovania, oslobodenie od zápisného, nákup odbornej literatúry atď).

Výberové konanie :
- predvýber na základe žiadosti plus 20 minútový pohovor so zástupcami spoločnosti COLAS Slovensko;
- prijímacie konanie na úrovni francúzskej školy (Ecole Centrale de Nantes alebo Université de Lorraine).

Doplňujúce informácie: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr, 00 421 2 59 34 77 41