Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prihláste sa do súťaže Stavby s vôňou dreva
Stačí poslať návrh drevenej konštrukcie alebo domu.
Súťažné podmienky nájdete na webovej stránke: http://www.drevoprozivot.cz/projekty/stavby-s-vuni-dreva 

Uzávierka prihlášok je už 30. 6. 2016!

stavby