Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

JÚN:

Štátne skúšky - obhajoby záverečných prác na  FAD STU

Štátne skúšky - obhajoby diplomových a bakalárskych prác sa budú konať online, formou webmeetingu služby G-Suite. Priebeh štátnych skúšok a vyhlásenie ich výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobných komisií o výsledkoch bude prebiehať na neverejných zasadnutiach.

Štátne skúšky - obhajoby diplomových prác

Termín: 8.6.2021 od 8:30 hod., predpokladané ukončenie o 15:00 hod.

Na obhajobu diplomových prác v inžinierskom študijnom programe 2. stupňa architektúra (A) bude zasadať 11 skúšobných komisií, v inžinierskom študijnom programe 2. stupňa urbanizmus (U)  bude zasadať 1 komisia a na obhajobu diplomových prác v magisterskom študijnom programe 2. stupňa dizajn (D) budú zasadať 3 skúšobné komisie. 

 

ŠP

Predseda komisie

Link pre elektronické pripojenie

Komisia č. 1

A

doc. Ing. arch. Ján Strcula, PhD.

https://meet.google.com/qnj-hiqv-kas

Komisia č. 2

A

doc. Ing. arch. Branislav Somora , PhD.

https://meet.google.com/jvx-myqk-jeu

Komisia č. 3

A

Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus

https://meet.google.com/sfj-wnki-pja

Komisia č. 4

A

prof. Ing. arch. Urbášková Hana, Ph.D.

https://meet.google.com/qsv-fmxf-rcw

Komisia č. 5

A

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

https://meet.google.com/zza-ecfq-xik

Komisia č. 6

A

doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

https://meet.google.com/ofd-dwfb-ioy

Komisia č. 7

A

Ing. arch. MgA. Osamu Okamura

https://meet.google.com/zin-tsgv-pvi

Komisia č. 8

A

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D

https://meet.google.com/mcs-tamg-mjn

Komisia č. 9

A

doc. Ing. Sabah Shawkat, PhD.

https://meet.google.com/jky-mamk-wkq

Komisia č. 10

A

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.

https://meet.google.com/ozv-fxdk-fdi

Komisia č. 11

A

Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. profesor

https://meet.google.com/ksv-esuy-otn

Komisia č. 1U

U

doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

https://meet.google.com/ksp-rmgb-zgw

Komisia č. 1D

D

doc. akad. soch. René Baďura

https://meet.google.com/erb-deks-iuq

Komisia č. 2D

D

doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

https://meet.google.com/bzj-xrui-wuk

Komisia č. 3D

D

doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

https://meet.google.com/zyb-huwa-wmrŠtátne skúšky - obhajoby bakalárskych prác

Termín: 15.6.2021 od 8:30 hod., predpokladané ukončenie o 14:00 hod.

Na obhajobu bakalárskych prác pre 1. stupeň štúdia v študijnom programe architektúra a urbanizmus (AU) bude zasadať 12 skúšobných komisií, na obhajobu bakalárskych prác pre 1. stupeň štúdia študijnom programe Dizajn (D) budú zasadať 2 skúšobné komisie.

 

ŠP

Predseda komisie

Link pre elektronické pripojenie

Komisia č. 1

AU

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

https://meet.google.com/rat-qkwx-pnv

Komisia č. 2

AU

Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

https://meet.google.com/vmy-csrc-efr

Komisia č. 3

AU

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

https://meet.google.com/zag-uhgg-ftw

Komisia č. 4

AU

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.

https://meet.google.com/zrz-vdtc-svf

Komisia č. 5

AU

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.

https://meet.google.com/opx-bxzo-nvc

Komisia č. 6

AU

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

https://meet.google.com/ivb-vdue-xnf

Komisia č. 7

AU

Ing. arch. Pavol Paňák, hosť. prof.

https://meet.google.com/gge-hpdi-zqi

Komisia č. 8

AU

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

https://meet.google.com/oex-qfye-rvi

Komisia č. 9

AU

Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof.

https://meet.google.com/nqw-iwfb-vca

Komisia č. 10

AU

Ing. arch. Martin Kusý, hosť. prof.

https://meet.google.com/jdr-axsy-kci

Komisia č. 11

AU

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

https://meet.google.com/irh-aqyp-psc

Komisia č. 12

AU

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

https://meet.google.com/ivc-iwyc-fvi

Komisia č. 1

D

prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

https://meet.google.com/sig-nfiq-epq

Komisia č. 2

D

prof. akad. soch. Peter Paliatka

https://meet.google.com/wtv-tohj-gxp


MÁJ:

Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie formou webmeetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie.

 • Štátna skúška z predmetu TDAU - Teória a dejiny architektúry a urbanizmu (52802_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 07.05.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.2:

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/zdp-wbev-pud

Komisia č.4:

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/tjm-tpxt-wzs • Štátna skúška z predmetu DUDD - Dejiny umenia a dejiny dizajnu (57773_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 07.05.2021 od 8:30 - cca do 13:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/jdx-echw-icn


APRÍL:

 • Štátna skúška z predmetu TNKPS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb (51704_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 30.04.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/psh-smsh-vqm

Komisia č.2: 

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wts-rzdb-gqr

Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/xov-kmcc-sab

 

 • Štátna skúška z predmetu KTPVD - Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (57774_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 30.04.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/cwp-wiqf-vwi


MAREC:

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/iwr-nrns-dmi

 

 • Štátna skúška z predmetu TMUT - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (57776_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  urbanizmus

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ghx-nfhv-haz

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 12.03.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/jhj-jtjb-rzf

 

FEBRUÁR:

 • Štátna skúška z predmetu TDAU - Teória a dejiny architektúry a urbanizmu (52802_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/bgy-chqz-srv


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dvf-sdsi-qnc

 

Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/aea-cqym-cny


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/yps-jvyc-sps


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wsv-wfxn-aee


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/irn-xexv-rag


Komisia č.5: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Eva Kráľová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/otq-pcwt-zbc

 

Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/mev-ekgy-bgv


Komisia č.2: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/wgp-ihmw-vxj


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dzz-fghk-equ


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kjx-bdaq-sbf

 

 • Štátna skúška z predmetu TNKPS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb (51704_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program: architektúra a urbanizmus

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/stv-ejvm-kuv


Komisia č.3: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/dei-zmaf-etj


Komisia č.4: 

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ieh-nwuu-qje

 

 • Štátna skúška z predmetu KTPVD - Konštrukcie, technológie, podmieňujúce vzťahy v dizajne (57774_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 05.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/bhm-trie-tao


Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/zqk-oxaz-zoo


Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kgu-wemg-rbr

 

 • Štátna skúška z predmetu DUDD - Dejiny umenia a dejiny dizajnu (57773_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qbw-wfcy-dxc


Termín: 19.02.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/gcq-xobc-hnb

 

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/rin-asqf-xww


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/mco-jowz-rmh


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/knh-atnc-vaf


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/tpa-mpnz-kbm

 

Termín: 26.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.


Komisia č.1: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qrr-gbfi-eem


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/kox-rfty-ukg


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/ank-rmcp-swx


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/tpr-aafe-knx

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 12.02.2021 od 8:30 - cca do 15:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/saa-pjbp-cjr

 

 

JANUÁR:

 • Štátna skúška z predmetu DUDD - Dejiny umenia a dejiny dizajnu (57773_5B)

Stupeň štúdia: 1.

Študijný odbor: umenie

Študijný program: dizajn

Termín: 22.01.2021 od 8:30 - cca do 13:00 hod.

Predseda komisie: doc.  PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/upy-ibnt-aqd

 

 • Štátna skúška z predmetu TMAT - Teória a metodológia architektonickej tvorby (57775_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  architektúra

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.


Komisia č.2: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/zun-dzss-ekw


Komisia č.3: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/soq-fyba-uhb


Komisia č.4: 

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/onw-dhbd-dra

 

 • Štátna skúška z predmetu TMUT - Teória a metodológia urbanistickej tvorby (57776_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: architektúra a urbanizmus

Študijný program:  urbanizmus

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/emj-vvsw-qrw

 

 • Štátna skúška z predmetu TMDT - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (57777_5I)

Stupeň štúdia: 2.

Študijný odbor: umenie

Študijný program:  dizajn

Termín: 29.01.2021 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Predseda komisie: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kód pre elektronické pripojenie: https://meet.google.com/qef-hfbx-ukk