Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Správa o činnosti Akademického senátu FA STU je zverejnená tu...