Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aktuálna téma revitalizácie Trnavského mýta iniciovala spontánnu spoluprácu medzi Fakultou architektúry a dizajnu STU a Mestskou časťou Nové mesto. Po úvodných konzultáciách a príprave podkladov pre zimný semester, uskutočnila aj prvá debata nad rozpracovanými študentskými návrhmi, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia komunálnej sféry. 23. novembra 2020 prebehla spoločná kontrola rozpracovanosti vertikálnych ateliérov Alexy/Bogár a Žitňanský/Šimkovič. Členmi diskusného fóra boli prof. Henrieta Moravčíková, prof. Vladimír Šimkovič, doc. Márius Žitňanský, hosť. prof. Andrej Alexy a architekti Andrej Oláh a Michal Bogár. Pozvanie na diskusiu prijal aj architekt Peter Vaškovič, vicestarosta Mestskej časti Nové mesto, pán Anton Gábor, vedúci odboru životného prostredia územného plánovania a urbanistka Zuzana Pajerchinová z MČ Nové mesto. Hlavnou témou diskusie bola revitalizácia zóny Filiálka, v ktorej prezentovali svoje návrhy členovia piatich študentských tímov. Návrhy sa dotýkali celkového urbanistického konceptu lokality Trnavského mýta s detailnejším zameraním na obnovu Istropolisu, mestskej tržnice a sila Ludwigovho mlyna.

Cieľom oboch vertikálnych ateliérov je v súvislosti s touto aktuálnou témou prispieť do odbornej diskusie o metóde a princípoch využitia existujúcich objektov architektonického dedičstva 20. storočia a podporiť tak zároveň aktivity zástupcov do.co.mo.mo v ich aktuálnej iniciatíve zabrániť demolácii bývalého Domu odborov (dnešného Istropolisu), jednej z ikonických architektúr modernej architektúry.


Debata nad rozpracovanými návrhmi na revitalizáciu Trnavského mýta 23.11.2020. Zľava prof. Vladimír Šimkovič, Ing. Anton Gábor, architektka Zuzana Pajerchinová, architekt Peter Vaškovič, vice-starosta MČ Nové mesto.


Prof. Henrieta Moravčíková a doc. Márius Žitňanský.


Architektka Zuzana Pajerchinová a vicestarosta Peter Vaškovič.