Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slavnostní událost na mezinárodní úrovni se odehrála v pátek 21. září 2018 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Proběhl zde podpis memoranda o spolupráci šesti významných vzdělávacích a výzkumných institucí (Masarykovy univerzity,Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze,Slovenské technické univerzity v BratislavěNárodního památkového ústavu aÚstavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR).

Slavnostní podpis memoranda, při kterém své instituce zastupovali rektor Dunajské univerzity Krems Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, děkan Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě Pavel Gregor, děkan Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel ÚTAM AV ČR v. v. i., Centrum excelence Telč Jakub Novotný, je výsledkem několikaleté spolupráce těchto institucí. Obsahuje výměnu akademických a neakademických pracovníků, výměnu studentů, spolupráci učitelů, spolupráci na vědeckém výzkumu a sdílení společných výsledků výzkumu mezi jednotlivými institucemi.

Z české strany jde o instituce, které v Telči sídlí a spolupracují již několik let. Dokladem výsledků jejich dlouhodobé kooperace na poli památkové péče je např. škola SCOLA TELCZ, která proběhla v minulých letech a zúčastnili se jí vybraní studenti vysokých škol z České republiky i ze zahraničí. Program se skládal z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí byla rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče, jeho podzemí a návštěva čtvrti Staré město.  Účastníci měli jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé byly i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožnilo vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná.Cílem školy SCOLA TELCZ, která bude v Telči probíhat i v dalších letech, je nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel. Jde o příklad spolupráce mezi akademickou půdou a výkonnou praxí na mezinárodní úrovni.

Bližší informace: www.facebook.com/SCOLATELCZ
Mgr. Jaroslav Makovec, ředitel UC Telč, tel. 777 119 220
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., ředitel CET, ÚTAM AV ČR, tel. 777 807 483
Doc. RNDr. Milan Jeřábek, řešitel projektu KulReg, GÚ PřF MU, tel. 549 49 5183
Mgr. et Mgr. Jana Musilová, Ph.D., vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ, tel. 567 213 116