Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ponuka platenej vyucby s plnymi nahradami na pobyt v Kazachstane v dobe od 1.11. do 20.12.2012

Túto informáciu sme žiaľ dostali "až po funuse", ale možno ešte niekoho osloví...

... obracím se na Vás s prosbou o pomoc.
International Association of Development Education (Praha) má smlouvu o spoluprací s univerzitami v Kazachstánu. V rámci této smlouvy my zajišťujeme výuku zahraničníma lektory v průběhu 2 týdnů. Žádám Vás o sděleni této informace Vašim kolegům, možná by někdo z nich měl zájem a možnost jet s přednáškami do Kazachstánu. V příloze Vám posílám informace.
S přáním pěkného dne    Lara Šejko

Pozvání ke spolupráci

Pozvání ke spolupráci ze státními univerzitami v Kazachstánu, v době od 1.11. do 20.12.2012. Konkrétní termín závisí na individuální časové dispozici zájemce. Týká se vysokoškolských pedagogů, kteří ovládají ruský nebo anglický jazyk.

Momentálně se jedná o státní univerzity v Pavlodaru, Karagande a Almaty.

Požadavek na vzdělání je následující:

vysokoškolský pedagog (Mgr., Doc., Prof.), stupeň Ph.D. (CSc., DrSc,), praxe ne méně než 3 roky.

Pozvání se týká zemí:

Velká Británie, Německo, Španělsko, Itálie, Japonsko, Turecko, USA, Česká republika, Slovenská republika, Čína, Švýcarsko, Polsko, Kanada, Francie, Jižní Korea, Rakousko, Dánsko.

Vědecké oblasti, o které je zájem jsou v příloze č.1.

Konkrétní tematický okruh přednášek závisí na Vašem výběru (ten kazašská strana nespecifikovala).

Předpokládaný rozsah přednáškové činnosti: 22 přednášek (44 hodin, 2 týdny).

Finanční hodnocení za hodinu přednášky 50 EUR

Dodatečné finanční úhrady související s činností:

1. Úhrada zpáteční letenky

2. Úhrada ubytování v místě školy

3. Úhrada poplatků za získání víza

4. Úhrada diet – 45 EUR/den

Zájemci o začlenění do výběru musí předložit svůj požadavek na e-mail: info@iаd-edu.com

s uvedením následujících skutečností:

1. Přehled kvalifikace včetně uvedení místa a doby praxe (stručný strukturovaný životopis)

2. Kopie pasu

3. Kopie diplomu

4. Vědecká oblast zájmu, tématické určení předpokládaných přednášek

5. Návrh termínu

Prezident IADE               
doc. Lara Šejko, Ph.D.


Príloha 1:

Электроника

Elektronika

Античная культура. Семиотика

Starověká kultura. Sémiotika

Технологические процессы машиностроительного производства

Technologicky procesy strojírenské výroby

Международное частное право. Международное публичное право

Mezinárodní soukromé právo.

Mezinárodní veřejné právo

Банковское дело

Bankovnictví

Физика полимеров

Fyzika polymerů

Технологические процессы и производствo

Technologický procesy a výrobní

Здания и сооружения в транспортном строительстве

Budovy a zařízení v dopravní stavbě

Теплоизоляционные и акустические материалы. Строительные материалы

Tepelně izolační a akustické materiály.

Stavební hmoty.

Экологическая экспертиза

Ekologická expertiza

Надежность информационных систем

Spolehlivost informačních systémů

Новые информационные сетевые технологии

Nové informační technologie sítě

Архитектурная типология зданий и сооружений

Architekturní typologie budov a staveb

Всемирная история архитектуры

Světové dějiny architektury

Математика

Matematika

Электроэнергетика

Elektroenergetika

Психология

Psychologie

Теория и специфика программирования

Teorie a specifika programovaní

Основы теории массового обслуживания

Základy teorie masového obsluhování

Неорганическая химия. Введение в специальность.

Anorganická chemie. Úvod k profesi.

 

Цифровые системы связи

Digitální komunikační systémy

Энергосберегающие технологии

Energetické úsporné technologie

Энергетика

Energetika

Электроника и телекоммуникация

Elektronika a telekomunikace

Электрическая инженерия

Elektrotechnika

Информатика

Informatika

IT-технологии

IT technologie

Архитектура и строительство

Architektura a stavebnictví

Сопротивление материалов

Pevnost materiálů

Механика и транспорт

Mechanika a doprava

Маркетинг

Marketing  

Менеджмент. Экономическая теория

Management. Ekonomická teorie

 

Международное правo

Mezinárodní právo

Экономика

Ekonomika

Педагогика

Pedagogika

Юриспруденция

Právní věda

Физическая культура

Tělesna kultura

География

Zeměpis

Политология

Politologie