Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave vytvára pre študentov najširšie možnosti spoluprác, v ktorých majú študenti možnosť vytvárať vízie budúcnosti pre lepšie fungovanie miest. V roku 2021 sme rozšírili spoluprácu s Inštitútom pre pasívne domy (IEPD) a   Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Spoločný program bol zameraný na hľadanie klimaticky citlivých riešení  na regeneráciu brownfieldov v meste Žilina (predmet: Ateliér navrhovania 4 - URBANIZMUS).  Ide o koncept tranfsormácie zbytkových území železníc, ktorý má svojou atraktívnou polohou veľký potenciál prepojiť centrum mesta s riekou. Výsledky (študentské práce) budú tvoriť podklad pri spracovaní nového územného plánu mesta.
Spolupráca bola súčasťou projektu ClimArchiNet, (v rámci projektu s EUKI – European Climate Initiative), ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a venuje sa vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby, www.manifest2020.sk.
Študenti mali v rámci programu možnosť napísať eseje, ktoré sa viažu na tému budúcnosti slovenských miest. 
Odborná porota zložená zo zástupcov IEPD a SKA (Slovenská Komora architektov) vybrali víťazov: 
Marko Drozd  
Slávka Fratričová 
Kullová Kristína 
Odmenou je účasť na exkurzii za príkladmi dobrej praxe v Rakúsku 28 .- 30.4. 2022 , kde študenti navšítivia budovy a štvrte výnimočné nielen svojou architektúrou, ale aj najmodernejšími technickými riešeniami a inováciami. Vybrané eseje sa stanú súčasťou Odborného materiálu ClimArchiNet, ktorý budeme v prezentovať na viacerých pripravovaných podujatiach, na okrúhlom stole "Uhlíkovo neutrálne mestá" (15. 3. 2022) a na konferencii "Nový európsky Bauhaus" (13. 4. 2022). 
Pedagógovia:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
Ing. arch. Miroslava Kamenská