Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spoločnosť PSKD vypísala súťaž architektonických a technických návrhov Unifikácia železničných staníc a zastávok, ktorá je určená najmä pre študentov technických univerzít STU v Bratislave, Žilinskej univerzity a TU v Košiciach.

Cieľom súťaže je vytvoriť návrhy unifikovaných železničných zastávok a staníc, pričom dôraz bude kladený na estetický vzhľad, jednoduchosť, účelnosť, ekonomickú efektívnosť a dlhodobo udržateľnú kvalitu. Vybraté súťažné návrhy budú ponúknuté ŽSR, aby ich využili ako podklad pre unifikáciu.
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 15.03.2016 na medzinárodnej konferencii Fórum koľajovej dopravy v Bratislave.
Porota bude zložená zo zástupcov univerzít, ŽSR, MDVRR SR, SKA a spoločností PSKD a REMING CONSULT a.s. Spoločnosť Reming Consult zabezpečí odborné konzultácie.

- vyhlásenie súťaže 20.10.2015
- podanie prihlášok do 20.11.2015
- odovzdanie návrhov 15.02.2016
- vyhlásenie výsledkov 15.03.2016

Podmienky súťaže