Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,


dovoľte mi pozvať Vás na spoločenské stretnutie zamestnancov
Fakulty architektúry STU v Bratislave,
spojené s odovzdávaním pamätných listov pri príležitosti
35. výročia založenia našej fakulty.

Bude mi potešením, osobne Vám pamätný list odovzdať.

Slávnostné stretnutie sa uskutoční 20. decembra 2011 o 14.00 hod.,
vo vestibule a priľahlých priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.                                       So srdečným pozdravom

                                                                                       doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
                                                                                           dekanka FA STU v Bratislave