Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Do Svetového týždňa zelených budov sa zapojilo viac ako 70 národných zelených rád, SKGBC pripravila v Bratislave a Košiciach týždeň plný aktivít pre odbornú verejnosť, aj študentov. Koncentrácia celosvetových aktivít počas jediného týždňa upriamuje pozornosť na naliehavé témy súčasnosti, ku ktorým jednoznačne patria klimatické zmeny. Vplyv budov nielen na ich blízke okolie, ale na celosvetové zmeny podnebia je neodškriepiteľný. Fakulta architektúry STU v Bratislave sa stala členom Slovenskej rady pre zelené budovy 2016.

„Aktivity slovenského týždňa zelených budov oslovili množstvo odborníkov z radov stavebných spoločností, architektov i projektantov. Do odborných aktivít sa zapojilo mnoho nových ľudí, čo znamená, že sme zaujali širšie publikum. Hodnotím to veľmi pozitívne,“  povedal Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC.
Zahájenie týždňa zelených budov prebehlo za účasti dekanky Fakulty architektúry STU, Ľubice Vitkovej a starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Dušana Pekára. SKGBC na tomto podujatí predstavila príručku Príprava hĺbkovej obnovy verejných budov, ktorá je určená starostom miest a obcí Slovenska. Je pomocníkom pri strategickej obnove budov a odpovedá na otázky prečo, ako a čo obnovovať.

„Cieľom tejto príručky je pomôcť tým, ktorí uvažujú o začatí obnovy verejných budov vo svojej správe. Radi by sme starostom uľahčili takýto krok a prinášame postupnosť jednotlivých aktivít, aby bola obnova ekonomicky prijateľná, technicky realizovateľná, a tiež zelená,“ priblížil L. Piršel.


Odborným podujatím, venovaným predovšetkým kvalite vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch, bol Green Business Breakfast. Zahraničnými hosťami, ktorí svojimi prednáškami zaujali poslucháčov boli Chris Pottage, ktorý je v spoločnosti Skanska vo Veľkej Británii zodpovedný za projekty energetickej efektívnosti a Richard Teichmann, riadiaci partner v spoločnosti Bischoff & Compagnons.