Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekanka
Fakulty architektúry STU v Bratislave
si Vás dovoľuje pozvať na

Slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady STU
v Bratislave

pri príležitosti udelenia čestného titulu
doctor honoris causa

Zdeňkovi Zavřelovi

v stredu 19. októbra 2016 o 10:00 hod.
v Aule Dionýza Ilkoviča
na Mýtnej 36 v Bratislave