Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Kabinet výtvarných disciplín
organizuje v rámci programov ďalšieho vzdelávania kurzy kreslenia pre verejnosť:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková
Informácie a prihláška:
0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk

http://www.facebook.com/group.php?gid=155269137825773&v=info

KOMPLEXNÁ ŠKOLA KRESLENIA

Termín výučby:
zimný semester akad. rok 2011/2012 september - december
Presný harmonogram výučby bude zrejmý po zverejnení fakultného rozvrhu na zimný semester (cca
19. 9. 2011). Účastníci budú informovaní po zverejnení rozvrhu e-mailom.
Výučba bude prebiehať v týždni predbežne od 17.00 - 20.00 a v sobotu od 9.00- 12.00.
Forma výučby:
Cvičenia 1 krát týždenne, 12 x 3 hod.

Miesto konania:
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba, rukopis...
Zátišie, busta...

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska
Drevené dosky, podložky na kreslenie sú k dispozícii v škole.

Cena kurzu:
205,- EUR

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení vkladom na účet
Bankové spojenie:
číslo účtu 7000081906
kód banky 8180
variabilný symbol 6128