Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a Fakulty architektúry STU - Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva ARCHA (Radničné nám. č. 2) sa v rámci aktivít Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018, v termíne od 11. do 31. augusta 2018, uskutoční už tretí ročník podujatia Schemnitz ARCH+A days, zameraného na popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a súvisiacich umení.

Súčasťou otváracieho podujatia 11. 8. 2018 o 17.00 je vernisáž výstavy a blok prezentácií 7 významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu.

Dramaturgia podujatia vychádza z hlavného cieľa projektu: popularizácie vzájomných priemetov architektúry a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, film, hudba a literatúra), tento ročník so špecifickým zameraním na kultúrne dedičstvo, keďže je zaradený medzi aktivity Európskeho roku kultúrneho dedičstva na Slovensku. Autor koncepcie projektu (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.) vychádzal zo zámeru predstaviť presahy a súvislosti architektúry (architekti Peter Moravčík a Ľubomír Závodný) s inými druhmi umenia. V roku 2018 sa budú prezentovať zástupcovia výtvarného umenia (Monika Kubinská a Milan Lukáč) ale aj predstavitelia knižnej tvorby o architektúre (Iveta Chovanová a Andrea Nižňanská), ako aj predstavitelia, ktorých aktivity sú primárne zamerané na architektonické kultúrne dedičstvo (Martin Varga, manželia Drimaj). Zámerom projektu je predstaviť umelcov žijúcich či tvoriacich v regióne Banskej Štiavnice (Chovanová, Nižňanská, Drimaj), umelcov s celoslovenskou pôsobnosťou (Moravčík, Závodný) ako aj s medzinárodným presahom (Kubinská a Lukáč). Špecifikom 3. ročníka podujatia je účasť umelcov, ktorí svoju tvorbu na ARCH+A days už prezentovali, tentoraz sa však predstavia v odlišnej umeleckej polohe (hudobné vstupy: Bedřich Ludvik a Monika Maňkovská).

V dramaturgii podujatia majú zastúpenie autori, ktorí sú už dostatočne v povedomí verejnosti, ako aj mladšia umelecká generácia, ktorých tvorba (s významnými úspechmi a oceneniami) nie je zatiaľ verejnosti všeobecne známa:

  • Ing. arch. Peter Moravčík (autor a spoluautor mnohých realizácií: Rozadol, Tri veže alebo bytový komplex na bratislavských Kramároch - v roku 2007 získal Cenu ARCH a nomináciu na CE.ZA.AR.),
  • Ing. arch. Ľubomír Závodný (viacnásobný laureát Ceny D. Jurkoviča, Ceny ARCH, držiteľ ceny CE-ZA-AR a Krištáľového krídla za architektúry, 2009),
  • výtvarníčka Monika Kubinská (autorka mnohých diel ako súčastí architektúry, so zastúpením v zbierkach renomovaných umeleckých inštitúcií),
  • Mgr. Art. Martin Varga (hlavný koordinátor obnovy hradu Uhrovec),
  • výtvarník Milan Lukáč (získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí, napríklad Cenu Martina Benku (1988), Prix-Itinéraire v Salon Levallois (1998). V roku 1990 získal cenu Akadémie výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu v Paríži ),
  • Ing. arch. Iveta Chovanová a Ing. arch. Andrea Nižňanská (autorky viacerých umeleckých publikácií mapujúcich prostredie B. Štiavnice)
  • manželia Tatiana a Anton Drimaj (zakladatelia múzea v Beluji).

V hudobných vstupoch sa môžeme tešiť na hosťa z Českej republiky Bedřicha Ludvika (dramaturga, spisovateľa, textára, hudobného skladateľa, scenáristu a režiséra, ktorý je o. i. aj autorom filmu o architektúre pražských veží (Praha město věží), ktorého doplní, najmä štiavnickej verejnosti, veľmi známa Monika Maňkovská (autorka a divadelná režisérka hier v prostredí historických objektov Banskej Štiavnice a Sv. Antona).

Projekt pokračuje v tradícii pravidelných popularizačných prednášok významných slovenských a medzinárodných umelcov a kladie si za cieľ vytvorenie komunikačnej, popularizačnej a vzdelávacej platformy medzi umeleckým a akademickým prostredím, protagonistami súčasného umenia, architektúry a dizajnu s verejnosťou. Jeho cieľom je tiež obohatiť a prehĺbiť aktuálnu umeleckú diskusiu na Slovensku, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti a popularizovať vzájomné priemety architektúry, dizajnu a súvisiacich umení v prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

kontakt: prof. Pavel Gregor, PhD., prof.pavelgregor@gmail.com, tel.: 0905 717586