Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rozšírený prístup  ku  kolekcii  časopisov  Taylor &  Francis

Skúšobný prístup ku kolekcii časopisov vydavateľstva Taylor & Francis je nastavený od 4. 4. do 4. 5. 2016
na IP adresy fakulty  priamo na www.tandfonline.com  aj na www.infozdroje.sk, kde je okrem iného odkaz na pomôcky a propagačné materiály.
Prístup je aktivovaný aj cez discovery službu http://stuba.summon.serialssolutions.com/


V tomto období je nám prístup rozšírený aj na oblasť:

  • Social Science & Humanities Library
  •  Science & Technology Library

Sprístupnené sú plné texty časopiseckých článkov z oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu, umenia, ako napr. časopisy:

Architectural Science Review; International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration; Journal of Architecture and Urbanism; Journal of Landscape Architecture a ďalšie, ktoré sú indexované v SCOPUS, WoS alebo Current Contents.

Viac info: http://www.aib.sk/produkty/758-taylor-francis-online-journal-title-by-title/


Základný návod na vyhľadávanie:

 

V prípade otázok kontaktujte Knižnicu FA.