Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informujeme vás o sprístupnení plnotextovej databázy:

DETAIL inspiration od  apríla  2018  do  31. marca  2019


Kde:     v akademickej knižnici na 3 knižničných PC súčasne

Databáza:  DETAIL inspiration zahrňuje viac ako 3 300 národných a medzinárodných projektov za  posledných 32 rokov existencie časopisu DETAIL so zameraním na architektúru a stavebné detaily.  Ponúka exaktné konštrukčné návrhy, relevantné vizuálne inšpirácie pri hľadaní nových riešení. Štruktúrovaný vyhľadávací systém databázy poskytuje prístup k  referenčným fotografiám, návrhom  a technickým produktovým informáciám. Projektovú dokumentáciu je možné stiahnuť.

Vďaka veľkej kolekcii obrázkov a  informácií o  dôležitých architektonických témach a konštrukciách je databáza Detail inspiration vhodná pre teoretický výskum aj ideovú a tvorivú inšpiráciu.

Aktualizácia databázy:  mesačne pribúdajú nové projekty.

 

Využite túto našu novú službu!

V knižnici je k dispozícii aj prístup k elektronickej verzii časopisu DETAIL.

 

Knižnica FA,  apríl 2018