Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ročenka architektúry je štandardný nástroj na hodnotenie a propagáciu súčasnej architektúry. Ročenky architektúry vychádzajú vo všetkých vyspelých krajinách. Na rozdiel od periodickej tlače predchádza ročenkám výskum súčasnej architektúry, jej hodnotenie a komparácia s medzinárodnou situáciou. Na Slovensku doteraz taká publikácia neexistovala. Táto skutočnosť, rovnako ako potreba mapovať a pravidelne hodnotiť slovenskú architektonickú produkciu stáli v pozadí vzniku tohto projektu. Koncepčne a obsahovo ročenku pripravili historici a kritici architektúry z Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV (Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Katarína Haberlandová, Laura Pastoreková) v spolupráci s nezávislými domácimi aj zahraničnými expertmi (Roman Rutkowski, Matúš Dulla, Pavol Paňák, Mária Topolčanská, Peter Lenyi). Ročenka vznikla v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Autorom grafického návrhu je Matúš Lelovský.

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý by mal pravidelne prinášať pohľad na slovenskú architektonickú scénu a upozorňovať na najpozoruhodnejšie architektonické diela realizované na Slovensku, respektíve podľa návrhu slovenských architektov kdekoľvek vo svete. Výber diel sprevádza kritické zhodnotenie aktuálnej situácie v slovenskej architektúre, kapitoly venované jednotlivým dielam a súhrn najvýznamnejších udalostí, podujatí, ocenení a publikácii z oblasti architektúry. Texty v Ročenke slovenskej architektúry sú dvojjazyčné slovenské a anglické.

Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015 obsahuje výber 19 najlepších architektonických diel realizovaných v termíne od januára 2014 do decembra 2015. Pri ich posudzovaní bolo určujúce ako prispeli do širšej architektonickej diskusie, aký bol ich prínos v oblasti metód práce, ich vplyv na prostredie. Hodnotili sa prejavy architektonického remesla, dispozičné riešenie aj celková výtvarná stránka diela. Vybrané diela tak približujú spektrum architektonického myslenia, typologickú štruktúru aj topografiu slovenského architektonického územia.

Publikácia sa predstaví verejnosti 25.05.2016 v rámci diskusie Bratislová, ktorá je súčasťou podujatia Dni architektúry a dizajnu. Niektoré diela zaradené v publikácii sa verejnosti predstavia 3. a 4.6.2016 prostredníctvom exkurzie, ktorá je súčasťou medzinárodného podujatia Architektur Tage Wien – Bratislava / Dni architektúry Viedeň – Bratislava 2016.

rocenka