Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pôvodný meštiansky dom na Radničnom námestí s číslom 207/II slúži už takmer 20 rokov na rozšírenú výučbu nielen o obnove pamiatok. Študenti tento historický objekt nazývajú „detaško“. Ide o objekt, ktorý vznikal postupne od 14. až po 19. storočie. 

Po takmer 20-tich rokoch komplexnej obnovy pamiatky bolo nevyhnutné začať s priebežnými opravami a údržbami (prevádzka „detaška“ začala v 2001). V roku 2018 bola na historickom dome, situovanom hneď vedľa radnice a tesne pod Starým zámkom, obnovená drevená – šindľová strecha. V roku 2019 sa podarilo opäť získať finančnú podporu na obnovu už degradujúcich kamenných architektonických článkov na fasáde (portály a okná). 

Kamenné portály na fasáde boli už dosť narušené namáhaním vlhkosti od priľahlej cesty, či z opačnej  strany – od svahu, povrchovou vodou. Niektoré vysprávky na kamenných portáloch a osteniach v minulom období (pri poslednej komplexnej obnove pamiatky v 2001) boli realizované cementovými, či až betónovými technológiami. Tieto časti sa prirodzene s kamenným materiálom neskompaktnili a došlo k ich deštrukcii a odpadnutiu. Na mnohých miestach cementové vysprávky strhávali so sebou a deštruujú aj pôvodnú kamennú hmotu. 

Kultúrna pamiatka si totiž vyžaduje permanentnú údržbu a priebežnú obnovu svojich konštrukcií a detailov. Ku koncu roka 2019 boli všetky kamenné portály na fasáde „detaška“ odborne reštaurované (reštauroval Mgr. Art. Ján Fečo). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, prostredníctvom grantovej schémy „Obnovme si svoj dom“.