Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík v súlade s platným Štatútom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje študentom STU na pondelok 21. februára 2022 rektorské voľno. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa týmto krokom pridáva k výzve Rady vysokých škôl SR vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované.

Dekani fakúlt STU a riaditeľ Ústavu manažmentu STU oboznámia s týmto rozhodnutím rektora študentov a vysokoškolských učiteľov nimi riadených fakúlt STU/univerzitného pracoviska STU a zariadia prevádzku nimi riadených fakúlt STU/univerzitného pracoviska STU tak, aby bola v súlade s oprávnenými záujmami
vysokoškolských učiteľov, prípadne ostatných zamestnancov príslušných súčastí STU.