Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udelil rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar najlepším študentom STU ocenenia Študent roka 2020. Stalo sa tak symbolicky na online stretnutí v piatok 20. novembra. Cenu získalo 41 študentov v deviatich kategóriách.

Ocenenie „Študent roka“ rektor STU udeľuje podľa kategórií najlepším študentom prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU, za najlepšie absolvovanú akademickú mobilitu na STU, mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, významným reprezentantom STU v športe a v umení, za mimoriadnu činnosť pri rozvoji alebo propagácii STU a za humánny čin roka. Návrh na udelenie ocenenia predkladá rektorovi dekan fakulty, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU alebo predseda Akademického senátu STU. 

V kategóriách Najlepší študent prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia uspeli študenti FAD STU Laura Franeková, Bc. Matúš Kiaček a Mgr. art. Vlasta Kubušová za  vynikajúce študijné
výsledky. 
V kategórii Významný reprezentant STU v umení uspel Mgr. art. Martin Mjartan za umelecké dielo pamätník Immortal Truth, ktorý sa stal súčasťou trvalej expozície Európskeho parlamentu; aktívne sa zapája do rôznych aktivít FAD STU, spoluorganizátor workshopov a iné aktivity.