Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt "Reflexie architektúry" je realizovaný v rámci predmetu Súčasné trendy v architektúre.
Jeho cieľom je obohatiť a prehĺbiť architektonickú diskusiu v prostredí Fakulty architektúry STU a zasadiť ju do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí. Predmet priblíži aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností. Vybraní architekti predstavia svoj autorský prístup, objasnia východiská svojej tvorby, zdôvodnia formálne preferencie, uvedú vzory a inšpirácie svojej tvorby.

Okrem diskusií, ktoré sú štandardnou súčasťou každej prezentácie, predmet zavádza formát krátkych kritických textov. Prostredníctvom nich budú študenti reagovať na prezentovaného autora a jeho dielo. Architekt tak získa bezprostrednú reakciu na svoje dielo a študenti dostanú možnosť kultivovať svoje názory na architektúru ako aj svoje schopnosti v oblasti odborného písania.

Prezentácie architektov aj krátke texty budú na záver projektu publikované. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov 2. stupňa študijného odboru Architektúra a urbanizmus, ale sú voľne prístupné aj verejnosti. 

Program
10.10.2016 / Juraj Koban / Personalizmus
17.10.2016 / Imrich Vaško / Architektonický výskum a parametrické navrhovanie
24.10.2016 / Peter Moravčík /Moderna nedokončený priestor?
07.11.2016 / Štefan Polakovič a Lukáš Kordík / Ad hoc architektúra
14.11.2016 / Ján Studený Studený / Architektúra bez architekta?
21.11.2016 / Táňa Buijs Vítková / Inovácia a experiment
28.11.2016 / Irakli Eristavi / Centrum a periféria: Lokálne stratégie
05.12.2016 / Martin Jančok / Za všedné monumenty
12.12.2016 / Samuel Netočný / Lokalizmus KKKD
19.12.2016 / Matúš Vallo / Architektonický aktivizmus

Koncepcia
Henrieta Moravčíková, Nina Bartošová, Martin Zaiček, Michal Janák

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia