Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V októbri roku 2014 sa kníhkupectvo Archbooks spolu s Vydavateľstvom Eurostav rozhodlo vypísať verejnú súťaž na redizajn priestorov predajne kníh Archbooks, ktorá sídli na Fakulte architektúry STU v Bratislave (FA STU), so zadaním navrhnúť „low-cost“ riešenie s maximálnym predpokladaným rozpočtom 5 tisíc eur. Hlavnými kritériami bolo zvýšenie kapacity úložných priestorov pre knihy a časopisy a vytvorenie oddychovej zóny pre účel prezerania si a čítania kníh.


Súťaž bola dvojkolová a oslovila najmä študentov FA STU, keďže kníhkupectvo sa nachádza priamo v jej priestoroch. V prvom kole boli návrhy zverejnené na facebook-u s výzvou na verejné hlasovanie o najkreatívnejší návrh. Päť návrhov s najvyšším počtom hlasom následne posudzovala odborná porota v zložení: Michal Hronský (Ústav interiéru a výstavníctva FA STU) – predseda poroty; Silvia Husárová (Ústav interiéru a výstavníctva FA STU); Tomáš Nagy (Ústav dizajnu FA STU); Martin Baláž (Ústav dizajnu FA STU); Darina Lalíková (Vydavateľstvo EUROSTAV); Milan Stupka (BMW Group Slovakia).
 
Pre pomerne veľkú vyrovnanosť najlepších prác sa porota uzniesla neudeliť 1. cenu, ale dve druhé miesta, ktorých autori - všetko študenti FA STU - budú po pripomienkach vyzvaní na dopracovanie svojich návrhov. Oficiálne poradie vyhlásené porotou je nasledovné:

2. miesto – Michal Romanec


2. miesto – Tatiana Václavíková


3. miesto – Marek Trebuľa

Zástupca partnera súťaže Milan Stupka (BMW Group Slovakia) súčasne spomedzi všetkých zúčastnených návrhov z prvého kola udelil špeciálnu cenu za najkreatívnejší nápad návrhu Lucie Kurillovej.

zdroj