Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PREDMET SÚŤAŽE
Architektonická súťaž určená primárne pre študentov umeleckých a stavebných smerov univerzít zo Slovenska rieši I D E O V Ý návrh vizuálneho stvárnenia hmoty a redizajn interiéru gymnázia Hubeného 23 v Bratislave.

Cieľom je prostredníctvom kreatívneho workshopu pre študentov a ich usmerňovania architektmi z praxe získať nielen nový, svieži vizuál školy, ale aj vytvorenie nových priestorov, ktoré budú spĺňať požadované funkcie. Hlavnými úlohami bude navrhnúť grafický dizajn fasády, prebudovať súčasnú telocvične na multifunkčnú halu s viacrozmerným využitím a vytvorenie zaujímavého architektonického prepojenia medzi budovou školy a novou multifunkčnou halou. Cieľom je vytvoriť nielen moderný priestor pre študentov športového gymnázia, ale aj miesto pre mimoškolské aktivity a stretávanie sa študentov v rámci voľného času.

DRUH SÚŤAŽE A JEJ ÚČASTNÍCI
Študentská súťaž pre študentov FA STU, FU TUKE, VŠVU, TUZVO, UNIZA.

TERMÍNY SÚŤAŽE
ukončenie súťaže sa ešte upresní - predpokladaný termín: koniec januára 2016

ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
písomná časť – v podobe krátkej sprievodnej správy s jasne a stručne opísaným ideovým návrhom
grafická časť – spracovanie exteriéru a interiéru na finálnom postri vo formáte max 2x 700x1000 mm, ktorý bude obsahovať - pôdorysné riešenia v mierke 1:100-1:350
-pohľady
-rezy
-vizualizácie
-fyzický model v mierke max 1:300
Pozn.: nie je potrebné spracovať technické detaily riešenia

CENY A ODMENY
1. miesto interiér/ exteriér 400 eur
2. miesto interiér/ exteriér 300 eur
3. miesto interiér/ exteriér 200 eur

POŽIADAVKY NA ROZSAH NÁVRHU, ARCHITEKTONICKÉ A DIZAJNOVÉ RIEŠENIE TU.
GRAFICKÉ PODKLADY