Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 08.12. 2014 sa na pôde FA STU konali voľby členov do AS FA STU v Bratislave na obdobie 2014-2018.

Voľby boli rozdelené na študentskú a zamestnaneckú časť AO FA STU. Voľby prebiehali formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami kandidátov, z ktorých bolo potrebné označiť max. 14 kandidátov za zamestnaneckú časť FA STU /zamestnanci AO FA STU/ a max. 7 kandidátov za študentskú časť /študenti AO FA STU/.

Počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov TU.