Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Študenti FA STU, ktorým bolo priznané štipendium, dostavte sa na Študijné oddelenie, najneskôr do 9.12.2005.
Rozhodnutie o pridelení prospechového štipendia Vám vydáme v úradných hodinách.