Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt Design v pohybe alebo pohyb v designe 2015 -2020 uspel už v minulom roku, keď ho finančne podporil Fond na podporu umenia. Ku koncu roka 2016 sa uskutočnila prvá, tzv. štartujúca výstava v Bratislave na Fakulte architektúry STU za účasti 6 predních designérských vysokých škôl.
FA STU vďaka finančným prostriedkom zúčastnených škôl vydala aj obsiahly katalóg ilustrujúcí profil všetkých designérskych ateliérov. Menovite to boli Ústav dizajnu, FA STU Bratislava; Odbor priemyselného designu, Ústav konštruovania FSI VUT Brno; Ateliér produktového a priemyselného designu FDU LS ZČU Plzeň; Katedra dizajnu, Fakulta umenia TUKE Košice; Ateliér Priemyselný design, FMK UTB Zlín; Katedra designu UMPRUM, Praha. 

Odbornou medzinárodnou komisiou v roku 2016 bolo udelených týchto 5 cien:

CENA DEKANA FAKULTY DESIGNU A UMENIA LADISLAVA SUTNARA – MARTIN BEINHAUER, SKLÍZECÍ MLÁTIČKA – KOMBAJN, Diplomová práca 2013, UMPRUM Praha

CENA FRANTIŠKA PELIKÁNA, ZČU PLZEŇ – MIRO HRDÝ, ŠKODA – FIT TO FUTURE, Diplomová práca 2014, FA STU Bratislava

CENA DEKANKY FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY BRATISLAVA  - ŠTĚPÁN KRÁL – SYNESTHESIA, Bakalárska práca 2016, FDU LS ZUČ Plzeň

CENA RIADITEĽA ÚSTAVU KONŠTRUKCIÍ ÚK FSI VUT BRNO – STANISLAV SABO, INTERIÉR AUTOMOBILU ŠKODA PRE ROK 2025, Diplomová práca 2016, FA STU Bratislava

CENA ÚNIE PROFESIONÁLNYCH DESIGNÉROV ČESKEJ REPUBLIKY – RADEK ŠTĚPÁN + TÝM: Josef Ludvík Böhm, Daniel Hájek, Michal Hladík, Karel Polomis a Jaroslav Prchal, VOZÍK NA REÁLNÉM ZÁKLADU – Yo!, Semestrálna práca 2015, FDU LS ZUČ Plzeň 

Tohtoročné pokračovanie projektu Design v pohybe je tento raz v Múzeu dopravy v Bratislave, kde sú predstavené exponáty, ktoré sú smerované do doby budúcej. Naznačujú však smer, ktorý za niekoľko rokov nemusí byť len ideou. Po prvý raz sa stretávajú všetky popredné designérske školy z Čiech a Slovenska, k tejto výstave se pripojil aj ateliér Štefana Kleina na VŠVU v Bratislave a FAVU VUT Brno.

Výstavy môžu motivovať k znovunaplneniu našej vízie, ktorú naznačil náš predný, československý teoretik priemyselného designu Zdeno Kolesár v katalógu k výstave:
Československo bývalo strojárskou veľmocou a výroba dopravných prostriedkov sa najmä na území Čiech a Moravy rozvíjala už za existencie rakúsko-uhorskej monarchie. Medzivojnové Československo v tomto smere patrilo k popredným krajinám sveta...

Výstava v Múzeu dopravy STM v Bratislave, Šancová 1a (muzeumdopravy@stm-ke.sk) bola predĺžená do 30. 9. 2017 a koná sa pod záštitou J. E. Lívie Klausovej, veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku a Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, ministra priemyslu a obchodu Českej republiky.  

Kurátori výstavy:
prof. akad. soch. Peter Paliatka, odborný garant projektu
doc. akad.soch. Miroslav Zvonek, ArtD.