Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prof. Ing. Arch. Pavel Gregor, PhD. získal v roku 2015 ocenenie profesor roka, udelený rektorom STU za výnimočné prínosy v oblasti výskumu, vzdelávania, obnovy architektonického dedičstva a aktivít činných v medzinárodných vedeckých organizáciách.

- V oblasti výskum a vzdelávania sa profesor Gregor venuje najmä ochrane a obnove architektonického dedičstva, vrátane novej architektonickej tvorby v historickom prostredí.

- Je vedúcim vzdelávacieho a vedeckovýskumého centra fakulty v Banskej Štiavnici, ktoré sa zameriava najmä na obnovu architektonického dedičstva.

- Pofesor je aktívne činný aj v medzinárodných vedeckých organizáciach, je autorom viac ako 30 realizovaných architektonických diel a viac ako 25 urbanistických a architektonických
štúdii, za ktoré bol viac raz ocenení, okrem iných aj najvyšším ocenením Slovenskej komory architektov – cenou CE-ZA-R.

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/profesori-a-vedci-roka.html?page_id=9480